„Vše vzniklo z podnětu paní učitelky Taťány Hrubé,“ uvedla ředitelka základní školy v Drahotuších Dagmar Pospíšilová.

Na základní škole v Drahotuších už před časem rozjeli velký projekt, který informuje děti o holocaustu a o obětech druhé světové války.

„Pořádáme různé besedy, osvětové akce a v podobném duchu zdobíme i nástěnky,“ řekla ředitelka školy Dagmar Pospíšilová. Ve škole šli i cestou promítání filmů, které zmíněnou dobu popisují. Šlo například o filmy Život je krásný a Romeo, Julie a tma.

„Filmy jsme promítali žákům na druhém stupni a mohli v nich poměrně dobře vidět, jak vypadal život během druhé světové války,“ sdělila Taťána Hrubá. Kromě promítání učitelé žáky seznámili i se spisovateli jako jsou například Ota Pavel a Karel Poláček a s jejich tvorbou, která se obdobím války zaobírá.

Besedy, knížky i filmy děti zaujaly a proto škola dala popud k podepsání petice za udělení Nobelovy ceny pro Nicholase Wintona. Škole se podařilo zjistit veškeré informace, které poté učitelé předložili žákům.

„Jsme moc rádi, že téma děti chytlo a zaujalo. Pod petici se podepsalo celkem osmdesát dětí z tříd na druhém stupni,“ poznamenala Taťána Hrubá.

Jedná se o petici za udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasu Wintonovi. Sir Nicholas Winton se v loňském roce dožil sta let.

Pro naši republiku udělal před druhou světovou válkou velmi mnoho.

„Zachránil život 669 českých a slovenských dětí. Kdo jiný by si měl zasloužit cenu za mír, když ne on,“ uvedla učitelka Taťána Hrubá.

Navíc se celý svůj život věnuje charitativní činnosti v oblasti starých lidí a postižených dětí. Nicholas Winton byl 11. března 2003 povýšen anglickou královnou Alžbětou II do šlechtického stavu.

Kromě toho je nositelem mnoha vyznamenání a řádů různých států z celého světa. Mezi nimi samozřejmě nechybí ani Česká republika. Prezident naší země mu udělil Řád TGM.