Hotel Centrum se na jedno odpoledne stal zázemím pro rodiče i pedagogy. Ti se seznámili s teorií i praxí. Hejného metodu učí v České republice přibližně 20 procent škol, takže v řadách posluchačů byli i ti, kteří již tento styl výuky ve svých třídách zavedli. Workshop vedl Tomáš Blumenstein, velký příznivce prožitkového vyučování.

„Když děti necháme, ať si matematiku prožijí, tak ji budou vnímat v širších souvislostech,“ uvedl na úvod.

V průběhu workshopu se přítomní seznámili s několika prostředími, které se v Hejného metodě využívají a na názorných příkladech si všichni vyzkoušeli své vlastní dovednosti. Představen tak byl například krokovací pás, součtový trojúhelník či geodeska.

„Díky těmto principům si dítě přichází na řešení samo a s radostí. Nejde jen o matematické úkony. Žáci jsou vedeni k tomu, že chyba je může posunout dál, ke vzájemnému respektu, diskuzi a podpoře slabších. Učitel vystupuje pouze jako průvodce,“ chválil si tento styl výuky Tomáš Blumenstein, který má s Hejného metodou dlouholeté zkušenosti.

„Sdílím velké nadšení z dnešní ukázky Hejného metody. Pro děti je to určitě přínos. Více dětí má díky tomu možnost matematiku pochopit,“ prozradila Veronika Gregorovičová, jedna z příchozích maminek.

Vášnivá diskuse

V průběhu workshopu se vedla vášnivá diskuze na dané téma, neboť v řadách posluchačů byli i učitelé matematiky.

„Myslím si, že každý dobrý kantor učil podobným způsobem již dříve. Jsou to věci, které jsou zažité. Hejného metoda výuky matematiky je jen jiný způsob, jak matematiku učit na příkladech, a sice s pomocí jednotlivých prostředí,“ konstatoval jeden z nich.

Někteří pedagogové z okolí tuto metodu již ve svých třídách zavádějí. Patří mezi ně například Lucie Mynářová, ředitelka ZŠ a MŠ Ústí z Hranicka.

„Profesor Hejný mě učil na vysoké škole. To byl první impuls, proč jsem tomu propadla. Prošla jsem několika školeními a aplikuji tuto metodu na prvním stupni. Matematika je v mých třídách nejoblíbenější předmět. V hodinách si prostě hrajeme,“ prozradila s úsměvem.

Hejného metoda výuky matematiky má své příznivce i odpůrce. Pondělní školení tak hranické veřejnosti otevřelo dveře do neznáma. Většina posluchačů odcházela plna nových poznatků a myšlenek.

„Jsem ředitelem spolku Svět vzdělání, který má navázanou spolupráci s několika školami po celé republice. Ve všech našich třídách používáme právě Hejného metodu, která se nám osvědčila. Žáci u řešení úloh opravdu přemýšlí a nebojí se nových výzev. V září otevíráme i třídu v Hranicích, konkrétně na ZŠ Šromotovo. Ať se zájemci přijdou přesvědčit sami. Ve čtvrtek 11. března pořádáme informační schůzky,“ uzavřel Tomáš Blumenstein.