„Měli jsme dvě stacionární stanice, které jsou za svou životností. Ty stanice také nebyly v systému certifikovaného měření, takže jsme sice měření měli, ale nemohli jsme ho porovnávat s ostatními výsledky z ministerstva,“ řekl místostarosta Ivo Lesák

Informační tabule

Ve městě by měla být nainstalována světelná tabule s výstupem, který by byl kompatibilní i s mobilními telefony. Dostupné informace by měly být tedy i u občanů v kapsách.


„Potřebujeme kompatibilní systém, který je v současnosti certifikován ve spolupráci s hydrometeorologickým ústavem, abychom měli data, která můžeme používat k vyjádření,“ sdělil starosta města Jiří Kudláček.

Nová měřicí stanice by měla sledovat na desítky hodnot. Nejdůležitější a nejproblematičtější hodnotou bude prach, který je zátěží hlavně pro lidi s astmatem.

Smogové situace

V Hranicích je, hlavně v zimních měsících, problém se smogem. Město vždy vyhlašuje, aby se lidé v takových situacích zdržovali doma, nebo se snažili nevyjíždět s auty.

„Jsme také domluveni s Ředitelstvím silnic a dálnic, že na informačních tabulích zobrazí, aby se lidé pokud možno vyhnuli městu v autech. Ta samotná opatření proti smogu se dělají ale velice špatně,“ zmínil mluvčí města Petr Bakovský.