„Podobný projekt už běžel v Novém Jičíně. Ta myšlenka přivést předškolní děti ke sportu zábavnou formou se nám líbila, tak jsme založili vlastní organizaci. Vznikli jsme vlastně letos o prázdninách, kdy jsme vyřizovali potřebné organizační záležitosti, a momentálně již každý týden probíhají první cvičení," vysvětluje začátky projektu hlavní iniciátor Jiří Holub.

Rozvoj všestrannosti

V Pohybovkách jde především o rozvoj všestrannosti dětí. Děti si projdou mnoha cvičeními, které jim pomůžou ke správnému růstu kostí i svalů.

„Šáhnou si u nás na balon, vyzkouší si základy gymnastiky i atletiky, vše je ale vedeno především formou her. Chceme metodicky správnou cestou zvýšit jejich obratnost a připravit je třeba pro budoucí jednostrannější sportovní zaměření," popisuje vyučující Pohybovek Petr Macháň.

Zábavnou formou

Snahou lektorů je tedy především to, aby pohyb děti bavil.

„Učí se zábavnou formou nejen novým dovednostem, ale formují se po společenské i psychické stránce. Chceme také vykompenzovat negativní dopady současného životního stylu a naučit děti základům fair play," dodává Macháň.

Byť by tvůrci projektu chtěli v budoucnu rozjet cvičení pro všechny věkové kategorie, momentálně začínají s předškolními dětmi. Rodiče je mohou přivést každé úterý v 16.30 do malé tělocvičny na Střední průmyslové škole. Cvičení trvá hodinu, s sebou je potřeba jen sportovní oblečení, obuv s pevnou patou a dostatek tekutin. Informace o Pohybovkách najdou zájemci také na stránkách http ww.be-life.cz. (vrb)

Autor: Vít Vrbka