V loňském roce se do ulic Hranic a okolních obcí vydalo celkem 197 koledníků, kteří jen v Hranicích vybrali dohromady 212 tisíc korun. Celkově se pak vybralo v oblastní Charitě Hranice více jak 970 tisíc a podařilo se pokořit dosavadní rekord.

Letos všichni doufají, že se k rekordním hodnotám opět přiblíží.

„V letošním roce vyslala Charita Hranice do ulic celkem 215 koledníků s pokladničkami. Dobrovolníci vybírají milodary už od pondělí," uvedla koordinátorka sbírky Radka Andrýsková.

Ve středu 4. ledna se Tří králů dočkali lidé na sídlišti Hromůvka nebo Kpt. Jaroše.

V sobotu mohou očekávat příchod mudrců také na sídlišti Struhlovsko a v neděli pak v lokalitě Pod Lipami.

Za odměnu plovárna nebo kino

Pod hranickou charitu spadá i Lipník nad Bečvou. Také zde loňská čísla převyšovala ta předchozí. Jen v samotném Lipníku se podařilo vybrat téměř 75 tisíc korun.

„Každá skupinka má zapečetěnou pokladničku s číslem, které musí souhlasit s číslem na průkazu vedoucího skupinky," informovala Radka Andrýsková. Ten musí na požádání vedoucí trojice předložit.

Dobrovolníci mají o dobročinnou charitní sbírku každoročně veliký zájem.

„Pro koledníky máme připraveny i drobné dárky a jako poděkování mohou účastníci sbírky společně navštívit Plovárnu v Hranicích nebo promítání filmového představení v kině," uzavřela koordinátorka.

Po skončení Tříkrálové sbírky bude mnoho dveří zdobit nápis K+M+B 2017.

Lidé se domnívají, že se jedná o podpis králů, tedy Kašpara, Melichara a Baltazara, ve skutečnosti se ale jedná o formuli požehnání Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná.

David Král