„Dnes došlo k podpisu partnerské dohody, která slouží ke zřízení fondu na podporu různých sportovní a kulturních událostí v regionu,“ informoval ředitel Hranické rozvojové agentury Jan Balek.

V letošním roce se rozběhl už čtvrtý ročník spolupráce. Každým rokem se podaří uspokojit přibližně patnáct akcí, do kterých vloží firmy částku na úrovni sto sedmdesáti tisíc korun.

Od startu projektu se na dohodě podílejí stále stejné firmy, které na Hranicku patří mezi největší.

„Na přispívání do fondu se podílejí firmy Vahala, Cement, Tondach, Kunst a Schäfer. Samozřejmě musím připomenout i vstup Hranické rozvojové agentury, která také přispívá do grantového programu,“ oznámil místostarosta Hranic Miroslav Wildner.

Oproti loňskému roku se zatím nepodařilo zapojit i další společnosti, ale podobná situace by se mohla od příštího roku už změnit.

„V květnu nebo v červnu se pokusíme oslovit další firmy, které by byly ochotny do procesu jít,“ doplnil Miroslav Wildner.

Pro neziskové sportovní a kulturní spolky se dohodou otevře jediná možnost, jak získat peníze na své akce. Jinak by těžko podobné příspěvky hledaly.

„My jsme akci rozjeli právě z důvodu, že fond by měl být převodníkem mezi velkými společnostmi a drobnými kulturními neziskovými akcemi,“ uvedl Jan Balek.

Grantový program neslouží pouze městu Hranice a jeho obyvatelům. Je ku prospěchu celého mikroregionu a všem jeho občanům.

„Je třeba si uvědomit, že firmy mají své vlastní grantové programy, kdy prostředky dávají i do spousty dalších akcí a proto by jsme měli být všichni vděčni, že se zapojí i do tohoto společného programu,“ sdělil na závěr místostarosta Hranic Miroslav Wildner. (zem)