„Je to akce, kdy na těchto dvou slepých ulicích jsme chtěli udělat propojku, aby se dalo v případě potřeby dostat i k těm zadním usedlostem. Je to akce zhruba za 5,5 milionu korun a bude hotová tento měsíc,“ informoval mluvčí města Petr Bakovský o propojce mezi ulicemi Pod Křivým a Havlíčkova.

Propojka se začala budovat už v dubnu, ale její výstavba se poněkud pozdržela kvůli obtížnému terénu, který je ve svahu.

Kanalizace a retenční nádrž

Další práce pokračují na ulici Kropáčova, kde se buduje nová kanalizace. Dokončení je plánováno až na příští rok. „Konečná úprava povrchu proběhne nejspíš až příští rok, až si všechno pořádně sedne. Kdybychom to zaasfaltovali v nejbližší době, tak by se to mohlo propadnout,“ vysvětlil mluvčí města.

Poslední větší akcí je pak výstavba tří retenčních nádrží. Jedna z nich, menší, se staví na levém břehu Veličky u Šromotova náměstí a další dvě pak po levém a pravém břehu Bečvy u hranického jezu.

„Momentálně probíhá to, že tam dávají ocelové zábrany, aby tam neprosakovala spodní voda a až to ohradí, začnou retenční nádrž teprve budovat,“ informoval Petr Bakovský.