V evidenci má kolem tří tisíc jmen. Příchod každého nového dárce přesto vítá. Žádá ho však, aby respektoval jednu zásadu: krev se odebírá plánovitě a podle momentální potřeby.

ROZHOVOR

Kdo chodí v Hranicích darovat krev?

Máme stálé, věrné dárce, kteří chodí pravidelně. Ale samozřejmě k nim přibývají další a další amy jsme tomu velmi rádi.

Překvapivě hodně dárců je mezi mladými. Chodívají k nám studenti, docela dost je jich v rozmezí 18 až 19 let. Někteří třeba proto, že už se to v jejich rodině stalo tradicí.

Darují u vás krev pouze lidé z Hranic a nejbližšího okolí?

To už dávno není pravda. Ten záběr je čím dál širší. Jezdí knámdarovat krev i lidé z Kroměžířska, Vsetínska a dalších regionů. Zřejmě jsou s naším přístupem a chováním spokojenější než „doma“.

Je nějaký rozdíl mezi dárcovstvím krve dříve a nyní?

Dominantním znakem dnešního dárcovství je racionální přístup. Dříve to bylo tak, že kdo přišel, tak daroval. Dnes už tomu tak není. Odebírá se podle momentální potřeby a klade se důraz na skupinové zastoupení.

To znamená, že jaký je v populaci procentní podíl jednotlivých krevních skupin a faktorů, takový by měl být podíl i mezi dárci. To by byl samozřejmě ideální stav.

Respektují dárci takovéto plánované odebírání krve?

Většinou ano. Snažím se jim vždy vysvětlit, že krev je příliš vzácná na to, aby zůstala nevyužita. Nabádám je k tomu, aby posečkali, protože příště může být právě ta jejich skupina nedostatková.

Co se v Hranicích děje s krví po odběru?

Odváží se do Olomouce ke zpracování. Zpátky do Hranic se pak vrací jen takové množství, které skutečně potřebujeme. A pochopitelně máme i nějaké zásoby. Kdyby se třeba stala nějaká hromadná dopravní nehoda, jsme schopni tu časovou prodlevu, než dorazí krev z Olomouce, překlenout.

Kolik krve odeberete ročně?

V průměru provádíme ročně asi tři tisíce odběrů. Vzhledem k počtu dárců by se teoreticky na každého dostalo jen jedenkrát za 12 měsíců.

Ve skutečnosti je to ale tak, že některé potřebujeme i čtyřikrát nebo pětkrát do roka, a jiní dostanou příležitostnámpomoci až v dalších letech.

Závěrem bych chtěla dárce upozornit na to, že s platností od 1. dubna už nebudou odběrové dny v pondělí a ve čtvrtek, ale v pondělí a ve středu.

Kateřina Kapková