Nová světla by se měla přímo v Hranicích objevit v lokalitě Sklený kopec a Pod Lipami. Nejvýraznější změnu však bude představovat plánované vybudování osvětlení železničního podjezdu Drahotuše-Klokočí a autobusové zastávky ve Slavíči.

„Vybudováním veřejného osvětlení dojde ke zlepšení a zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících čekajících na autobusové zastávce. Projektové zpracování bylo provedeno na základě požadavku Osadního výboru Slavíč," stojí mimo jiné v důvodové zprávě.

Město Hranice se v tomto roce rozhodlo do veřejného osvětlení investovat přibližně 750 tisíc korun. Žádost společnosti Ekoltes, která za osvětlení v Hranicích zodpovídá, byla schválena na dubnovém jednání zastupitelstva.

Investice pokryjí také důležité propojení ulic Pod Nemocnicí a Jižní, výměnu vedení a stožárů veřejného osvětlení v ulici Zborovská a výměnu kabelového vedení a výměnu stožárů v ulici Jiřího z Poděbrad.

„Rozpracováno již máme propojení ulic Pod Nemocnicí a Jižní, tento týden začneme s opravou na ulici Zborovská a budováním nasvětlení garáží na Skleném kopci. Opravu úseku na ulici Jiřího z Poděbrad plánujeme na léto," uvedl vedoucí provozu 6 Michal Vincker.

„Ve Slavíči a v Drahotuších čekáme na stavební povolení. Jakmile jej získáme, tak začneme. Všechny práce by měly být určitě hotovy do konce roku," doplnil.

Veřejné osvětlení bývá mnohdy terčem kritiky hranických obyvatel. Na začátku roku vysvětlovala společnost Ekoltes občanům, že pokud některá ze světel nesvítí, je to z důvodu poruchy, a nikoliv z důvodu úspory energie.

„V žádném případě nebývá veřejné osvětlení vypnuté z důvodu šetření elektrické energie. Vždy se jedná o poruchu, kterou je třeba nalézt a odstranit. Mohou nastat případy, kdy je porucha vážnějšího charakteru a její nalezení tak může trvat i několik dní. Z toho důvodu je pak daná část po tmě," vysvětlil tehdy Milan Vincker.

Autor: David Král