Za libých tónů kláves si novopečení rodiče v obřadní síni hranické radnice vyslechli slavnostní řeč místostarostky Radky Ondriášové. Každá maminka pak dostala kytičku a každé dítě malé kožené botičky.

„Dříve se tento obřad konával výhradně jen v sobotu. Teď už dáváme rodičům na výběr. Kdo má zájem, toho zveme na vítání občánků i ve všední den,“ řekla Jarmila Vrtalová z odboru kultury Městského úřadu v Hranicích.

Na slavnosti se zpravidla scházejí děti ve věkovém rozpětí dvou a půl až šesti měsíců. „Občas se stane, že je jeden z rodičů dlouhodobě mimo domov a přijme naše pozvání až po svém návratu. Často je to případ vojáků, kteří působí na misích v zahraničí,“ vysvětila Vrtalová, proč jsou některá miminka slavnostně vítána do života až pár měsíců po svém narození.

Platí však, že by rodiče tento významný společenský akt měli stihnout do prvních narozenin.

Čtrnáct občánků přivítalo v sobotu do svých řad město Hranice.