Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 se v hranických základních školách Drahotuše, 1. máje, Struhlovsko a Šromotovo uskutečnil v pátek 5. února od čtrnácti do osmnácti hodin, a v sobotu 6. února od devíti do jedenácti hodin.

„Letos zatím máme zapsaných pětadvacet dětí. Uvidíme, zda se ještě tyto počty mírně doplní, ale v tuto chvíli by to znamenalo otevření jedné třídy," uvedl ředitel Základní školy Struhlovsko Radomír Macháň.

V městské části Drahotuše v tomto roce přijali sedmnáct nových studentů.

Na základních školách Struhlovsko, Šromotovovo a 1. máje se uskutečnil také zápis žáků do Základní umělecké školy hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

V loňském roce se v Hranicích dostavilo k zápisu celkem 230 dětí. Pro rodiče, kteří se se svými dětmi z časových nebo jiných neodkladných důvodů nemohli dostavit k řádnému termínu zápisu, připravují školy dodatečné termíny. O ty mohou zájemci podle zákona zažádat do 15. února.

Město Hranice má podle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol na území města Hranic určené spádové oblasti jednotlivých škol podle ulic. Rodiče ale mají právo zvolit si základní školu podle svých představ, pokud má tato ale volnou kapacitu. Pak mají přednost děti ze spádového obvodu. 

Autor: David Král