„Zastupitelé rozpočet schválili s jedinou změnou. Oproti původnímu návrhu bylo do grantového programu Oblast investic a oprav tělovýchovných a kulturních zařízení přidáno zhruba půl milionu korun," uvedl mluvčí města Petr Bachovský.

Novinkou pro nadcházející rok bude organizování rozpočtu po jednotlivých střediscích.

„Pro přirovnání – v oblasti odpadů mohou lidé vidět jak příjmy, tak výdaje. To znamená, že zde je jasné, kde se prodal například tříděný odpad a podobně a ve výdajích pak lze zjistit, kolik na odpady vynakládáme finančních prostředků," popsal nový systém mluvčí a dodal, že v rozpočtu budou čitelné i mimořádné příjmy a další dotace.

Investiční rámec města se oproti předchozím letům radikálně zvýšil, a to přibližně o pětadvacet milionů korun.

„Dříve jsme mívali k dispozici zhruba třicet až padesát milionů korun, letos je to téměř osmdesát milionů," uvedl starosta města Jiří Kudláček.

Ušetřit se podle něj podařilo zejména díky důkladnému dohledu nad vydáváním financí.

„Jednotlivé položky je třeba pečlivě hlídat. Zakázali jsme vynakládat prostředky bez předchozího schválení starostou nebo místostarostou a díky těmto opatřením se nám podařilo výrazně snížit náklady," uvedl Jiří Kudláček.

Regenerace sídliště Struhlovsko

Nejdůležitějším bodem v rozpočtu bude podle Vladimíra Zemka z odboru financí první etapa regenerace panelového sídliště Struhlovsko. Na tu město vyčlenilo patnáct milionů korun.

„V plánu máme také revitalizaci místní základní umělecké školy, která se bude zateplovat a budou se měnit okna, oprava by měla vyjít zhruba na šestnáct milionů korun, z nichž deset by mělo být dotovaných," doplnil Vladimír Zemek.

Přestavby na sociální bydlení se dočká bývalá vojenská ubytovna Jaslo, kterou město odkoupilo a na jejíž rekonstrukci vyčlenilo sedm milionů korun. „Hodláme také zbudovat cyklostezku ze Slavíče do Hranic, kde spojení zatím chybí," vysvětlil Vladimír Zemek.

Díky dobrému hospodaření se podle starosty v příštím roce dostane i na některé menší projekty, například na ochranu vzácných stromů či opravu parků. V plánu je také několik dalších akcí, které ovšem zastupitelstvo schválí až na únorovém shromáždění po doúčtování financí za uplynulý rok. 

Autorka: Kateřina Černohorská