Dlouholetý redaktor architektonického magazínu ERA 21 představil na příkladech úspěšných stavebních a investičních akcí z České republiky i zahraničí škálu architektonických přístupů, které se v městském prostředí v posledním desetiletí objevují.

„Obsahem přednášky byly ukázky realizací přinášející nezvyklý či inovativní pohled na problémy a témata, která se ve většině měst opakovaně objevují. Diskutovalo se také o autobusových zastávkách ve městě. Někteří zúčastnění zastávali názor, že mají určitou historickou hodnotu a neměly by být renovovány, jiní naopak navrhovali jejich modernizaci," přiblížil mluvčí města Petr Bakovský.

V další části akce vystoupily studentky Soukromé střední odborné školy Hranice, které v rámci výuky vedou fiktivní firmu. Na přednášce představily svůj podnikatelský plán, který spočívá v zavedení knižních boxů.

„Navrhly rozmístit po městě lavičky, vedle nichž by stály boxy s knihami, které by si lidé mohli půjčovat a na lavičkách číst," vysvětlil Petr Bakovský. (kc)