Před čtrnácti dny zavřela Plovárna venkovní bazén kvůli vážné technické závadě. Teď už se lidé až do konce prázdnin nebudou moci koupat ani v hranické Bečvě.

Jezová zdrž bývá v Hranicích vypouštěna každým rokem. Vždy tam ale probíhá údržba až v září a trvá jeden týden.

Letos byla takzvaná srážka zahájena už 19. července a potrvá mimořádně dlouhou dobu.

„Opětovné napuštění zdrže tohoto vodního díla je naplánováno až za šest týdnů,“ potvrdila mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová.

Vypouštění Bečvy bude probíhat pozvolna. Povodí pak zkontroluje, v jakém stavu je konstrukce jezu, provede údržbu jezových segmentů a klapek, odstraní z nadjezí naplavené stromy, vyčistí svodné kanály a sběrné studny.

„Budeme také kontrolovat břehové opevnění, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody,“ doplnila Grodová.

Ještě před vypuštěním Bečvy se Povodí Moravy pustilo do opravy říčního dna, které poškodila povodeň z letošního května. Jen pár desítek metrů pod jezem vytvářejí od minulého týdne stavební stroje kamenný práh s larsenovou stěnou.

„Je to proto, aby se tam dno řeky Bečvy již dále neprohlubovalo a nedošlo k destrukci kamenného břehového opevnění v nadjezí,“ vysvětlila mluvčí.