Motorové pily už se letos ozývaly ze sídliště Struhlovsko, z ulice Jaselská a z třídy 1. máje. Tam všude rostly podle vyjádření města stromy, které již nebyly zdravé.

„Zdravotní stav je kontrolován a v případě zjištění defektu či napadení dřeviny chorobou přistoupí správce zeleně ke kácení do konce března roku 2010 na základě rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Hranice,“ sdělila jeho vedoucí Ivana Zaoralová.

K dotazu, zda budou pokáceny i topoly v blízkosti hranické prodejny Billa, vedoucí odboru odpověděla:

„Město Hranice má zpracovánu finanční nabídku na kácení topolů v dané lokalitě. OŽP neobdržel žádost města Hranic o vydání rozhodnutí dle zákona 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

V čem hodlá město v letošním roce pokračovat, to je náhradní výsadba za vybudovanou dálnici. Letos bude v jejím rámci vysazeno ještě zbývajících deset lip a to v ulici Nádražní.

„Dále je nařízena náhradní výsadba osmi šeříků v ulici Kollárova, pět jabloní v ulici Hřbitovní, tři lípy v ulici Komenského – na parkovišti u letního kina – a deset kulovitých javorů v areálu autokempu Hranice,“ vyjmenovala lokality, které se letos mohou těšit na novou zeleň, Zaoralová.