Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic nejvýraznější pokles zaznamenali sčítači na silnici, která spojuje Olomouc a Ostravu. V kritických úsecích tudy projíždělo v roce 2005 až třicet tisíc aut denně. Loni provoz klesl na třináct tisíc aut za den.

„Ulevilo se tak obyvatelům hranických sídlišť, které jsou poblíž průtahu Hranicemi, a obci Slavíč. Díky dálnici ale klesla pouze tranzitní doprava. Ta přímo v centru města zůstala na podobných hodnotách,“ popsal mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Hustěji ja na Třídě 1. Máje

Na Třídě 1. máje intenzita dopravy dokonce vzrostla o čtyři stovky aut za den.

Překvapivým údajem je snížení intenzity dopravy na silnici směrem na Valašské Meziříčí, což také může být ovlivněno přesunem tranzitní dopravy směrem za Hranice. Někteří řidiči se mohli uchýlit na novou dálnici od Vyškova směrem na Kroměříž a Hulín.

Snížení dopravy by se mělo projevit i na kvalitě ovzduší na Hranicku. V současné době probíhá projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, na který město získalo dotaci.

„Postupně rozmisťujeme po Hranicích jedenáct měřičů, které kontrolují stav prašnosti a kvalitu ovzduší. Nyní se měřič nachází na balkoně Staré radnice,“ popsal projekt Bakovský. Jeho výsledky by měly být známy příští rok.

Prašnost a hluk

Prašnost na Hranicku ale není způsobena jen dopravou.

„Zvýšené množství polétavého prachu ve městě má tři důvody-dálkový přenos prachu z Ostravska, dopravu a třetím důvodem jsou místní zdroje, jejichž vliv se snažíme omezovat pravidelným čištěním ulic a výsadbou zeleně,“ dodal Bakovský.

Poslední měření hluku na Hranicku probíhalo stejně jako měření prašnosti před dvěma lety. V současné době však nejsou k dispozici žádné údaje, které by stav hlučnosti popisovaly.

„Uvidíme až časem, jestli opatření města byla úspěšná,“ dodal Bakovský. Město v roce 2009 rozesílalo velkých firmám žádost o spolupráci s cílem zlepšení kvality ovzduší v Hranicích a vydávalo letáky proti pálení plastů.

Petra Andrýsková