Pomoci mohou lidé nejen potravinami, ale také rozdáváním letáků nakupujícím nebo balením potravin do krabic. Dobrovolníkem se může stát každý.

Cílem sbírky je vybrat potraviny a hygienické zboží, které poputují konkrétním rodinám v nouzi.

„Vzhledem k délce sbírky budou vytvořeny dvě skupiny dobrovolníků od 8 do 14 hodin a od 14 do 20 hodin. Termíny se samozřejmě domlouvají podle možností zájemců,“ informovala Radka Andrýsková z Charity Hranice.

Bližší informace o tom, jak se do Národní potravinové sbírky zapojit, získají zájemci u Radky Andrýskové na telefonním čísle 733 755 881 nebo na e-mailové adrese radka.andryskova@hranice.charita.cz.

V České republice vyhazuje jídlo čtyřicet procent lidí. Ročně se tímto způsobem proplýtvá více jak sto kilogramů na osobu. V přepočtu se jedná o dvacet tisíc korun.

„Proto chceme své aktivity zaměřit na omezení a snižování plýtvání jídlem a zároveň pomáhat prostřednictvím Národní potravinové sbírky těm, kterým se nedostává. Jedná se například o klienty azylových domů, matky samoživitelky, děti v dětských domovech, seniory a mnohé další,“ řekl ředitel programů Byznys pro společnost Pavel Štern.

V minulém roce se do celorepublikové akce zapojilo 659 prodejen, přes 300 neziskových organizací a více jak 3 500 dobrovolníků. Během jednodenní akce se podařilo nashromáždit celkem 312 tun zboží, z toho 4,6 tuny drogistického zboží.