Prostřednictvím internetových stránek města si může každý rezervovat návštěvu některých odborů radnice. Pokud chce občan řešit situaci okolo řidičských a technických průkazů, občanských průkazů, cestovních průkazů nebo změn pobytu, má možnost objednat se přesně na den a čas, kdy mu to nejlépe vyhovuje.

„O možnosti rezervací návštěv jsme uvažovali už delší dobu. Některá, zejména větší města, objednávání používají už delší dobu a proto jsme se s panem tajemníkem domluvili, že nabídneme našim občanům stejnou možnost,“ uvedl vedoucí Odboru dopravy Zdeněk Kolomazník.

Před objednáním návštěvy se každý musí zaregistrovat na stránkách městského úřadu. Poté už může přejít k samotné rezervaci. Rezervovat návštěvu přes internet je možné v rozmezí jednoho až čtrnácti dnů. Na příslušné místo je potřeba se dostavit v přesný čas s tolerancí deseti minut.

„Nějak velký zájem jsme o rezervace zatím nezaznamenali. Ale určitý okruh lidí už si zvykl službu využívat,“ přidal Zdeněk Kolomazník.

Kromě Odboru dopravy si může každý na internetových stránkách radnice zajistit i návštěvu Odboru vnitřních věcí. (zem)