Vzpomínkového obřadu se ve vstupních prostorách staré radnice na Masarykově náměstí zúčastnili představitelé Vojenského sdružení rehabilitovaných, Vojenské posádky Hranice, města, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů.

„Sedmnáct let stál Tomáš Garrique Masaryk v čele moderního demokratického státu. Do povědomí národa a celého světa vstoupil jako obnovitel samostatnosti českého národa a jako tvůrce moderní republiky,“ připomněl mimo jiné všem přítomným ve svém projevu Karol Loučka, místopředseda Vojenského sdružení rehabilitovaných.

Výročí Masarykova narození si v Hranicích připomněli na den přesně. První československý prezident pocházel z Hodonína a byl synem chudého kočího.

„Dovolte mi, abych při této příležitosti vzpomněl ještě na jedno, mnohem smutnější výročí. Dne 10. března tomu bude 62 let, kdy opustil tento svět Masarykův syn, ministr zahraničních věcí, Jan,“ ukončil svou řeč, která v neděli předcházela položení kytic k Masarykově bustě, Loučka.