Nově schválená obecně závazná vyhláška města Hranic zakazuje podnikatelům provozovat výherní hrací přístroje ve stometrovém okruhu kolem škol a školských zařízení, církevních budov, zařízení zdravotní a sociální péče a budov státních orgánů.

Stávajících provozovatelů heren se však zatím nová OZV netýká. „Až jim ale vyprší povolení a budou žádat o nové, budeme už vyhlášku praktikovat i u nich,“ dodal mluvčí města Hranic Petr Bakovský.

Na návrh zastupitelů z řad KSČM musel finanční odbor městského úřadu vypracovat k OZV dodatek, který by vyhlášku ještě více zpřísnil. Chtěli do ní zapracovat seznam dalších lokalit, kde by byly automaty zakázány. V diskuzi na toto téma se však dostali do sporu s koalicí, která dodatek nepovažovala za nutný.

„Já osobně jsem prošel několik hranických heren a byly úplně prázdné. Potvrdilo se mi tedy to, co říkala nedávno v jednom televizním pořadu moderátorka Jílková. Že herny jsou v řadě případů jen pračkou peněz,“ nechal se na jednání zastupitelů slyšet jeden z nich, Jaroslav Sedláček.

„Kdyby lidé na automatech nehráli, tak by je nikdo neprovozoval,“ kontrovali vzápětí z opačné strany stolu Zdeněk Špiřík a Miroslav Raindl. Oba usilovali o to, aby byly hrací přístroje vytěsněny například i z blízkosti dětských hřišť.

Nakonec hraničtí poslanci k tomuto bodu programu nepřijali žádné usnesení. Vyhláška tedy nadále platí tak, jak byla schválena, bez dodatku a doplnění.