„Dle zákona může starosta pozastavit výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce. Usnesení jsou ukázkou neprofesionálnosti, věcně a procesně jsou nesprávná. Jako starosta se pod to nemohu podepsat," řekl Vladimír Juračka.

Připustil, že se na současné situaci podepsal rozpad koalice.

„Členové nové koalice dělají kroky, pod které se nechci podepsat," uvedl.

Co se starostovi nelíbí?

Jedním z důvodů je například bod týkající se svolání valné hromady městské společnosti Ekoltes.

Odmítl se také podepsat pod usnesení, které zmocňuje Karla Hübla, jenž kandidoval za hnutí Otevřená radnice Hranice, aby zastupoval město ve vodohospodářských záležitostech, ke kterým se pojí i protipovodňová opatření.

Dalším může být i zplnomocnění Františka Smolky pro jednání s Odborem stavební úřad, kdy rada odsouhlasila, že mu oddělení pro životní prostředí a Odbor správy a majetku poskytnou plnou spolupráci a všechny požadované informace související se schválenou koncepcí Komise pro životní prostředí.

František Smolka inklinuje k hnutí Otevřená radnice, které bylo iniciátorem rozpadu koalice.

Je to velký hazard, říká starosta o zmocněnci z venku

Karel Hübl pak byl jedním z kandidátů hnutí Otevřená radnice, právě k jeho zplnomocnění má starosta následující výhrady.

„Tento člověk není členem zastupitelstva, nemůže tak suplovat funkci ostatních odborníků, je to velký hazard. V protipovodňových opatření města jde o 60 milionů korun. Obávám se, že zmocněnec by do příprav mohl vnášet chaos, nemá navíc žádnou odpovědnost, pokud by městu případně vznikla škoda," doplnil starosta.

„Pan Hübl je projektant a vodohospodář, je to odborník, který tomu rozhodně rozumí. Chceme k odborným věcem využívat odborníky, a to nejen v této oblasti, konečné rozhodnutí je vždy však na radě," řekl v pátek předseda Otevřená radnice Ivo Lesák. Připustil však, že způsob pověření nyní řeší s právníky, aby bylo formálně správné.

Rozpad koalice a starostova rezignace

Koalice v Hranicích, kterou tvořili zástupci Hranice 2000, Otevřená radnice, ČSSD, KDU-ČSL a ODS, se rozpadla na začátku dubna těstě před jednáním zastupitelstva. Do vedení města se po odvolání dvou radních z ČSSD a Hranice 2000 dostali dva zástupci z opozičního ANO, které původně volby vyhrálo. Pro další podobu vedení města bude rozhodující zastupitelstvo, které zasedne 14. května. Právě tam chce dosavadní starosta Juračka i místostarostka Radka Ondriášová (ČSSD) rezignovat na funkce kvůli nesouhlasu s podobou nové koalice.

„Omlouvám se za obecnost své odpovědi, ještě jsem nezačal pracovat na odůvodnění, to bude obsaženo v materiálu, který budu předkládat zastupitelstvu," uzavřel stručně starosta Vladimír Juračka.

Poté zastupitelstvo rozhodne o zrušení nebo naopak o potvrzení platnosti pozastavených usnesení. Do poloviny května však čeká město podle jeho slov ještě jedno zasedání rady.