Jestli stál někdo tomuto dílu modelem, nebo se „výtvarník“ nechal inspirovat jen svou vlastní fantazií, to už se zřejmě nedozvíme.

Je ale možné, že se v ní někdo poznal.

Po pár hodinách totiž sněhová socha ze zámecké zídky zmizela.

Kateřina Kapková