Zastupitelé budou ze svého středu volit starostu, místostarostu a radní.

Zastupitelstvo města je v Hranicích 23členné, rada sedmičlenná a tvoří ji starosta, místostarosta a pět radních.

Ke zvolení potřebuje každý navržený kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů, tedy minimálně 12 hlasů.

Jednání zastupitelstva města je veřejné. (red)

BOJ O HRANICKOU RADNICI V KROCÍCH

1. Volby v Hranicích těsně vyhrála ČSSD

2. Kdo zasedne v hranickém zastupitelstvu

3. ANKETA: Jste spokojeni s výsledky voleb v Hranicích?

4. V Hranicích se domlouvá na vládě ČSSD s ODS, Juračka je asi ze hry

5. Hranice zřejmě budou mít starostku: Radku Ondriášovou