Starosta města v krátkém proslovu vzpomenul přínos Husova učení jako šiřitele pravdy a snahu reformovat církev ve prospěch věřících.

Zastupitel Miroslav Raindl poděkoval přítomným občanům za účast a zdůraznil, že od roku 1990 je současný pan starosta prvním v třicetileté historii oslav, který oficiálně vystupuje na veřejnosti ke vzpomínce na Jana Husa.

Zdůraznil, že předcházející starostové byli populisté a zviditelňovali se jen na akcích ve svůj prospěch.

„Jan Hus nebyl u nich příliš oblíben právě proto, že hlásal skromnost a hájil pravdu,“ zmínil hranický zastupitel Miroslav Raindl. (red)