„7. mechanizovaná brigáda ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem aktuálně pracuje na vybudování Síně tradic, potažmo Posádkového muzea, které by mělo být otevřeno do konce roku 2017," uvedl mluvčí 7. mechanizované brigády Ladislav Kabát.

V tuto chvíli se připravují veškeré podklady pro tento projekt. Hranická posádka by měla zajistit vhodné prostory, Vojenský historický ústav by se měl postarat o koncepci síně.

„Jedná se o něco, co zde dlouhodobě chybí. Cílem je vytvořit takovou síň či muzeum, ve které se návštěvníci během krátkého času dozvědí všechno podstatné o více než stopadesátileté historii zdejších vojenských útvarů," sdělil mluvčí 7. mechanizované brigády.

„Spolupracujeme mimo jiné s bývalými příslušníky útvaru nebo s lidmi, kteří se zabývají historií hranické posádky, jako je třeba pan Bednář," řekl dále Ladislav Kabát.

„Kasárna hostila různé typy vojenských škol. Nejprve rakouských, potom rakousko – uherských a po rozpadu habsburského mocnářství Československou vojenskou akademii," prozradil znalec historie místních vojenských útvarů Václav Bednář.

Ve spojitosti s kasárnami se v Hranicích vžilo označení Akademie. „Místní obyvatelé říkají 550 metrů dlouhému uzavřenému, architektonicky harmonickému celku Akademie. Připomínají tím Československou vojenské akademii, sídlící v objektu kasáren v letech 1920 až 1939 a 1945 až 1949," připomněl Václav Bednář.

Za dlouholetou historii působila v hranické vojenské posádce řada významných osobností. Od spisovatele Roberta Musila, přes básníka R. M. Rilkeho, až po legendárního Emila Zátopka.

Hranické kasárny nesou své jméno po hrdinovi protinacistického odboje, brigádním generálovi Otakaru Zahálkovi. V prostřední budově je v současné době umístěno velitelství 7. mechanizované brigády Armády České republiky. 

David Král