Na problémy s vysokou rychlostí projíždějících vozidel zde občané poukazovali již dříve. Město zde proto snížilo maximální povolenou rychlost a nechalo vybudovat čtyři zpomalovací retardéry.

Řidiči přijíždějící z vedlejší Hřbitovní nebo Skalní ulice na omezení rychlosti ale nejsou nijak upozorněni a mohou zde, navzdory původnímu dopravnímu záměru, projíždět padesátkou.

„Obecně lze říci, že omezení rychlosti za křižovatkou neplatí. V takovém případě ani řidiči nemohou být za porušení rychlosti potrestáni,“ vyjádřil se Stanislav Huml z firmy Expertas, která se zaměřuje na dopravu v České republice.

Podle Odboru dopravy hranického městského úřadu je ale značení dostatečné. Vše má zkonzultováno i s Policií České republiky.

„Dneska je trend dávat raději méně značek. Čím více jich totiž je, tím méně je řidič vnímá. Nechceme, aby tam bylo přeznačkováno. Je to v podstatě drobnost, která bezpečnost silničního provozu nijak neohrožuje,“ uvedl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

V Komenského to však zdaleka není jediný nedostatek z hlediska dopravy. Na mostku přes Ludinu před prodejnou Krok je z hlavní cesty jednosměrný zákaz vjezdu. Z této strany platí pro řidiče i zákaz zastavení. Z druhé strany komunikace ale žádné omezení týkající se stání vozidel neplatí.

Dalším nedostatkem dlouhodobě disponuje křižovatka s ulicí Hřbitovní. Dodatková tabulka na jedné straně křižovatky zdaleka neodpovídá jejímu skutečnému tvaru a zmatení zde mohou být především přespolní řidiči.

„Momentálně se to nebude řešit. Opraví se to, až dojde k výměně značení někdy v budoucnu,“ přislíbil závěrem Bakovský.