Na úbytku se podepsal převyšující počet zemřelých nad novorozenci a migrace.

V Olomouckém kraji žilo k poslednímu prosinci 2013 celkem 311 018 mužů a 325 338 žen – podíl žen byl Praze druhý nejvyšší v České republice.

Poklesl počet sňatků o 37 na 2632. Počet rozvodů v kraji meziročně vzrostl.

Bylo rozvedeno 1 713 manželství, což bylo o 187 více než v roce 2012.

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2013

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2013

Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2013

Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2013

Zdroj tabulek: www.czso.cz