Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Dokončit stavbu vodovodu Lazníčky.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Obdržení dotace z Fondu pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury Olomouckého kraje na stavbu vodovodu, který začneme stavět v letošním roce .

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Asi to, že nemohu kvůli nedostatku finančních prostředků realizovat rozvoj obce tak, jak bych si sama představovala. A také čas – za dva roky a kousek mého starostování nejde zvládnout všechno to, co by bylo nutně v obci potřeba.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Myslím, že naše obec je na kulturní a vzdělávací aktivity velmi bohatá. Po zvolení nového zastupitelstva v roce 2011 jsme začali uskutečňovat akce, které tady do té doby nebyly. Nabídka kultury i vzdělávání je na naši malou obec dosti pestrá a bohatá a každý si v ní může najít to, co jej zajímá.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Odliv obyvatel z Lazníček není mou černou můrou, počet obyvatel Lazníček neklesá. Naše obec nikdy nebude příměstskou satelitní oblastí a to je také její výhoda a kouzlo. Nemáme problém se stárnutím obyvatel – uvolní-li se v obci dům, není dlouho bez majitele a stěhují se k nám mladé rodiny i s dětmi. Vždyť za 15 minut i méně dojedete autem do Olomouce a stejnou dobu trvá cesta do Přerova. Klid a hezká poloha v předhůří Oder – to je hodnota Lazníček. Vzhledem k rozpočtu obce nemám mnoho možností ovlivnit nákup nových pozemků obcí nebo jejich zasíťování pro novou výstavbu.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Zaprvé je to klidná a přátelská atmosféra v obci pro život i výchovu dětí. Dále hezká příroda a okolí, možnosti sportování – nově vybudované dětské hřiště, nové multifunkční sportoviště. Přes obec vede významná cyklotrasa. Ve vedlejší obci se navíc lidé mohou koupat v lomu. Blízko obce je i dálnice, díky níž se mohou naši občané snadno dostat do větších měst. Zapomenout nemohu ani na mateřskou školku s rodinnou atmosférou, vzdálenou dva kilometry od obce. V neposlední řadě bych vyzdvihla pospolitost a vzájemnou pomoc lidí ve vesnici.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Protože je to jen jako, nevyberu si místo jedno, ale hned dvě. Bavorsko, které jsem měla možnost lépe poznat – je mi blízký smysl jejich obyvatel pro dodržování pravidel a ohleduplnost k ostatním a také k přírodě. A ještě tak napůl bych žila v Itálii kvůli jejich výbornému jídlu, kávě a historii.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK