V parku podél historického opevnění města se revitalizace provedla na ploše jednoho hektaru. Vyšla na 1,2 milionu korun.

„Stromy byly vysazeny do okrajových částí parku, u jeho vstupu, do volných míst podél komunikace a také do mezer ve stávajících alejích. Keře se pak nacházejí na trasách původních historických chodníčků," uvedla Magda Skácelová z odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.

V parku se rovněž vyřešilo časté sešlapávání zatravněných ploch. Zabránit by tomu měla instalace ocelových sloupků s řetízky. Na projekt revitalizace přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj částku 543 tisíc korun a Státní fond životního prostředí sumu 39 tisíc korun.

Další obnovu ve městě doznává lipnická radnice, která bude mít do října kompletně novou fasádu. V červenci bude upravena dvorní část objektu a poté bude následovat oprava omítky venkovní části budovy a restaurování sloupů u vchodu do radnice. Obnova fasády vyjde na 2,4 miliony korun. Podílelo se na ní ministerstvo kultury částkou 910 tisíc korun.