Již na konci roku začala v ulicích Lipníku nad Bečvou intenzívní nová výsadba. Byla doplněna například některá místní stromořadí.

„Do dnešní doby bylo dosázeno ovocné stromořadí hrušní v ulici Na Zelince. V sídlišti Na Zelince přibylo 17 kusů ozdobných hrušní, a to v prostoru u garáží. K čistírně odpadních jsme vysadili devět lip stříbrných. V ulici Na Bečvě bude vysázeno od křižovatky u Domu s pečovatelskou službou směrem k mostu přes Bečvu 19 kusů trnovníku akátu,“ přiblížil novinky lipnický místostarosta Pavel Šoltys.

Tímto by neměla vegetační úprava města skončit, ale v postupných krocích se bude zeleň vracet zpět do lipnických ulic.

„Město zpracovalo projektovou dokumentaci na revitalizaci parku kolem hradebního okruhu od pošty až po bývalou „juralitku“ v ulici Komenského sady,“ doplnil místostarosta. Radnice požádala u tohoto projektu o dotaci z

Operačního programu životního prostředí a v současné době čeká na výsledek.

„Rovněž je rozpracována projektová dokumentace na revitalizaci veřejné zeleně zámeckého parku a úpravy chodníků v něm,“ dodal Šoltys.

Další akce proběhne na lipenském bazénu, kde léta chybí v létě tolik žádaný stín. Budou voleny takové kultivary, které stín v horkých letních měsících zajistí. Chystá se také kultivace kontejnerových stání, která místa s veřejnou zelení doplní esteticky. (jen)