Celková finanční částka v grantovém řízení činila 1,9 milionu korun. Do kultury putovalo 285 tisíc korun, zájmová činnost získala 296 tisíc korun a sociální oblast 395 tisíc korun. Nejvíce, 935 tisíc korun šlo na aktivity sportu a tělovýchovy.

„V řádném termínu bylo doručeno osmnáct žádostí o grant v oblasti podpory sociální oblast, čtyřicet v oblasti sportu a tělovýchovy, třiadvacet žádostí v oblasti kultury a sedmnáct v oblasti zájmové činnosti. Celkem tedy 98 žádostí," uvedla Jitka Ihraczká z Odboru školství a kultury.

Hasiči i kulturista

V oblasti sportu získala grant většina sportovních spolků a klubů na území města. Podpořeni byli i dobrovolní hasiči a konkrétní osoby reprezentující město, například kulturista Filip Cina, boulder lezec Jakub Konečný nebo kanoistka a vodní slalomářka Gabriela Bílovská.

„Finanční podporu získaly i jednotlivé sportovní akce, například Florbalový turnaj základních škol, K-TOUR, Listoprďák, dětský cyklozávod Lipeňáček, Author Šela Marathon nebo Dynamic skateboards," doplnila Ihraczká.

Pohádkové město i festival Pod Nebesy

V oblasti kultury bylo přihlédnuto k akcím, které svou náplní oživí kulturní život ve městě i jeho místních částech.

„Můžeme se těšit na Pohádkové město, Dvořákův Lipník, oslavy 20. výročí založení gymnázia, Dětský den v Nových Dvorech, filmový festival Pod Nebesy, tradiční Živý betlém a vánoční troubení skupiny Kornet z věže kostela svatého Jakuba," přiblížila. Spolek Kornet vydá publikaci Sakrální stavby lipnické farnosti ve fotografiích. Pokračovat bude také cyklus přednášek Host v knihovně a na své si přijdou příznivci výstav.

Rybáři i tanečníci

V oblasti zájmové činnosti se o finanční podporu svých aktivit přihlásili rybáři, kynologové, chovatelé, milovníci larpů, junáci, legionáři, tanečníci střediska volného času či turisté. Možnost podpořit své projekty a aktivity využily především školy – ZŠ a MŠ Hranická, ZŠ Osecká.

V sociální oblasti se zastupitelé zaměřili na aktivity pro zdravotně postižené, seniory, aktivity sociálních služeb i charity, preventivní programy pro děti a mládež, terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí a program zaměřený na protidluhové poradenství.

„V této oblasti byly podpořeny další zajímavé projekty, například beseda s abstinujícím uživatelem drog, Akademie III. věku a canisterapie," uzavřela Jitka Ihraczká.