„Hra má být motivem k příjemné procházce a bližšímu poznání města. Sama mám dvě malé děti a vím, jak se obyčejná procházka může změnit v dobrodružství, když se pojme jako hra s určitým cílem," řekla vedoucí odboru školství a kultury města Lipník nad Bečvou Věra Rakovská.

Účelem hry je vyznačit do herního plánu šest piktogramů, které jsou umístěny na šesti významných stanovištích ve městě.

„Kovové destičky s piktogramy jsou umístěny na betonových kostkách. Jejich rozmístění je vyznačeno v mapce, která je součástí herního plánu. Hráči si projdou městskou památkovou rezervaci, navštíví také židovské památky nebo sportoviště u Bečvy," dodala tvůrkyně hry, pracovnice Jitka Ihraczká z odboru školství a kultury lipnické radnice.

Pravidla soutěže jsou umístěna na internetových stránkách města nebo v místním turistickém informačním centru. Postup je jednoduchý. Hráč si v informačním centru vyzvedne herní plán s mapou, v níž jsou vyznačena stanoviště, a tužku. Poté najde krychli s piktogramem, přiloží na destičku herní plán rámečkem s příslušným číslem a lehce vykreslí tužkou piktogram, až se reliéf symbolu zobrazí v rámečku.

„Po zakreslení všech piktogramů se hráč vrátí do turistického informačního centra ke kontrole herního plánu a vydání drobné odměny, jejichž počet je omezen. Hra bude v provozu do konce září, kdy končí turistická sezóna," uzavřela Blanka Prudilová z Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.