„Jedná se o projekt Bezpečný domov v bezpečné lokalitě. Cílem projektu je eliminovat v co největší míře vloupání do v minulosti již napadených objektů, vloupání do společných bytových i nebytových prostor a motorových vozidel a krádeží věcí z nich. Současně odpovídající prevencí účinně předcházet této trestné činnosti,“ uvedla mluvčí přerovské policie Irena Urbánková.

Velmi důležitou úlohu zde sehrává spoluzodpovědnost občanů z dané lokality za ochranu vlastního majetku a také posílení vazby mezi občany a Policií České republiky.

V Lipníku se jednalo již o čtvrté podobné setkání.

„Tohoto čtvrtého setkání se zúčastnili zástupci lokalit spadajících územně pod obvodní oddělení Policie České republiky Lipník nad Bečvou. Jednalo se o lokality Svatopluka Čecha, Bratrská, Zahradní, Na Bečvě a Hranická,“ dodala Irena Urbánková.

Zástupci a domovní důvěrníci byli přítomnými policisty informováni o současné situaci a zjištěných nedostatcích v zabezpečení objektů.

Všichni na semináři obdrželi preventivní materiály s informacemi o možnostech zabezpečení svého majetku, včetně informací, jak postupovat v případě, že ke vloupání a krádeži již došlo.

„Účastníci semináře obdrželi i samolepky, které budou vylepeny na objektu,“ informovala policejní mluvčí.

Vytipované lokality byly vybrány na základě aktuální analýzy bezpečnostní situace. Ze strany přítomných účastníků semináře byl tento projekt přivítán velmi kladně. Součástí společného setkání bylo i předání kontaktů a představení policistů s územní odpovědností. (zem)