Město ji odprodá ostravské soukromé společnosti, která výstavbu domů zajistí. „Naše město klade velký důraz na vytvoření podmínek pro bydlení,“ řekl starosta Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník).

„V loňském roce jsme vybudovali inženýrské sítě pro rodinné domy rovněž v Tyršově ulici, kde také už byla výstavba domů zahájena,“ dodal.

Ostravská společnost postaví na pozemku nejen nové domy, ale vybuduje zde i parkovací stání, komunikace a veřejné osvětlení. První tři domy by zde měly vyrůst do konce příštího roku a další tři bytové domy pak do roku 2011.

V loňském roce rozhodli zastupitelé o výstavbě bytových domů také v ulici M. Alše, a to podobně jako U Chmelnice. To znamená, že výstavbu zde zajistí soukromý investor. V plánu je i výstavba rodinných domů s tepelnými čerpadly v lokalitě nad Seminárkou.