Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Nejdůležitější věcí, která mě v nejbližší době čeká, je zajistit zdárný průběh celkového zateplení budovy školy, kdy dojde k výměně oken, dveří, zateplení stropu a zateplení pláště budovy. Souběžně s tím bude v letních měsících probíhat rekonstrukce chodníků a vjezdů před blokem domů, jehož součástí je i škola. Je důležité, aby tyto akce proběhly tak, aby v září byla škola připravena na nový školní rok.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Vedle schválených žádostí o dotace na fyzickou revitalizaci území nebo rekonstrukci chodníků považuji za úspěch skutečnost, že v poslední době se víc jak deset mladých rodin rozhodlo opravit nebo postavit dům v Měrovicích nad Hanou. Na tak malou vesnici, jakou jsme, je to pěkné číslo a věřím, že to není konec. Toto je z mého pohledu jeden z největších úspěchů.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Starostování je řada menších, ale i větších problémů. Neřekl bych ale, že by některý problém v mé funkci byl zásadní.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

V obci bohužel nemáme kulturní dům, ale i přesto si myslím, že kulturní vyžití v obci je na velmi slušné úrovni. O část kulturních akcí se stará kulturní komise obce, která připravuje řadu pěkných akcí, ať je to dětský den, mikulášská besídka pro seniory nebo zájezdy. Máme zde tři spolky – myslivce, hasiče a sportovce. Každý spolek dostává každoročně na podporu své činnosti z rozpočtu obce finanční příspěvek. Spolky potom kromě své činnosti připravují v průběhu roku řadu akcí pro občany obce, jako jsou Měrovské hody či Pálení čarodějnic. Podle výčtu akcí je vidět, že kultura v obci je na celkem slušné úrovni, ale určitě to neznamená, že se nechceme v tomto směru zlepšovat.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Odliv obyvatel z vesnic je určitě problémem velké řady obcí a je logickým vyústěním dnešní ekonomické situace a situace na trhu práce. Hlavně mladí lidé mají po ukončení vzdělání omezený výběr zaměstnání a často to řeší odchodem do měst. Samozřejmě tomu napomáhají další okolnosti, jako je snižování počtu dopravních spojů, rušení poboček pošt či zhoršující se dostupnost lékařské péče. To jsou okolnosti, které částečně snižují kvalitu života na vesnici, a to vše dohromady přispívá k odlivu obyvatel z vesnic.

U nás se s odlivem obyvatel potýkáme řadu let. Jako starosta mám určitě možnost toto ovlivnit. Každý, kdo uvažuje o tom, zda v obci zůstat nebo odejít, se dívá, jak obec vypadá celkově, jaký je zde kulturní život, zda je v obci škola, školka, pozemky pro výstavbu a v neposlední řadě pracovní příležitosti v obci a okolí.

Některé z těchto věcí jako starosta můžu ovlivnit, ale mnohé bohužel ne.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Jedním z hlavních důvodů je dobrá poloha vůči ostatním městům, máme blízko do okolních okresních i krajských měst. V blízkosti je dálnice i železnice, dále je zde dobrá občanská vybavenost – pošta, škola, školka, družina, knihovna, pěkný sportovní areál nebo kvalitní zázemí a vybavení hasičské zbrojnice Zapomenout bych neměl na kulturní a společenský život v obci, za který se také nemusíme stydět, a také dobře fungující spolky.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Cizina mě neláká, jedině snad na dovolenou. Určitě bych chtěl zůstat v České republice a v každém případě by to byla Morava. Konkrétní místo nemám, ale věřím, že bych si vybral.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK