Starosta Antonín Folter vyzdvihuje jejich pracovitost a snahu podílet se na rozvoji obce.

„V posledních dvaceti letech se i díky nim obec velmi proměnila," říká v rozhovoru pro Deník Folter.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Nedá se přesně říci, která věc je nejdůležitější, protože pro někoho je důležitá jedna věc, pro druhého jiná, ale řešit je třeba všechny záležitosti a problémy. V letošním roce bychom chtěli vybudovat další části chodníků ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků obce. Máme před dokončením nový územní plán obce, který bychom chtěli mít hotový 
v letošním roce.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
V srpnu se nedá mluvit o celém roce, ale už se nám podařilo získat bezplatně pozemky pro výstavbu a opravy chodníků. Ukončili jsme vyúčtování dotace na vybudovaný vodovod, která byla z ministerstva zemědělství a činila 8 a půl milionu korun.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
V současné době je největším problémem asi všech starostů rozpočtové určení daní a financování samospráv vůbec. Zatím můžeme pouze předpokládat daňové příjmy v roce 2013. Od toho se samozřejmě odvíjí i množství a výše investic. Velký problém je nárůst byrokracie pro obce a města ze strany státních orgánů, ale myslím, že s touto věcí se setkávají všichni občané tohoto státu na úřadech. Dotační politika státu je rovněž zbytečně složitá a administrativně náročná.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Myslím si, že v naší obci probíhá mnoho kulturních a sportovních akcí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří tyto akce pořádají a zúčastňují se jich. V dnešní době je internet a televize velký konkurent všech akcí, ale jsem toho názoru, že každý z občanů si může vybrat u nás v obci co ho zajímá a do akcí se zapojit. Každoročně u nás pořádá obec s místními spolky různé akce, například Olšovecký hudební Rybníček folkových kapel (letos již osmý ročník) a zimní posezení u dobré muziky s názvem Gošaráda. Dále hasičské závody dětí a dospělých (extraliga ČR v požárním útoku), dětský den, setkání seniorů a další tradiční akce.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Tento problém v naší obci nemáme. Počet obyvatel se po osamostatnění v roce 1990 zvýšil ze 452 na současných 494. Poptávka občanů, co se týká koupě stavebních pozemků, bohužel převyšuje nabídku, ale i přesto se nové domy v naší obci staví. Pokud ale bude pokračovat fungování a rozhodování státních a krajských orgánů ve věcech rušení autobusových spojů, lékařské dostupnosti, rušení pošt, omezování financování školství, pak se můžeme v brzké době odlivu mladých rodin z vesnic dočkat.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Asi nejdůležitější je, že v Olšovci žijí aktivní a pracovití občané a máme zde přátelskou atmosféru mezi občany pro život a výchovu dětí. Je zde krásná příroda i okolí, máme možnost koupání v zatopeném kamenolomu. V blízkosti obce je napojení na dálnici. Máme krásně opravené budovy obecního úřadu, základní a mateřské školy, autobusové čekárny, silnici a chodníky. Pěkný vzhled obce dotvářejí také hezky opravené rodinné domy občanů. Za posledních dvacet let se obec hodně proměnila. Snažíme se ji zvelebovat, abychom ji předali dalším generacím se vším, co jsme my a naši předkové v naší krásné obci Olšovec vybudovali.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Člověk se nejlépe cítí tam, kde se narodil a žije, ale pokud bych si měl vybrat jiné místo, než naši obec, zůstal bych v naší republice. Líbí se mi Morava a Slovácko, ale vždycky u mne bude platit to staré přísloví „Všude dobře, ale doma nejlépe".

Martin Vojáček