V Paršovicích žije 384 obyvatel.

„Velkou část tvoří mladé rodiny s dětmi," těší starostu Lubomíra Dostála.

Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Důležitých úkolů je celá řada, ale za nejpalčivější problém považuji stále nevyřešený způsob likvidace odpadních vod v naší obci, na ten se musíme intenzivně zaměřit. Čeká nás rovněž pořízení nového územního plánu obce a byl bych rád, kdyby se nám toto podařilo spojit s provedením komplexních pozemkových úprav.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
V letošním roce obec nerealizuje žádné větší projekty. Proběhly a probíhají spíše menší akce typu oprava rozhlasu, oprava lesní cesty, přípojka NN pro hřiště a podobně. Jsem však rád, že se farnosti Paršovice podařilo získat dotaci na opravu interiéru kostela, která právě probíhá.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování.
Před nástupem do funkce jsem měl v komunální politice již nějaké zkušenosti, věděl jsem, že ne vždy všechno půjde jednoduše a mohou nastat různé situace. Myslím si, že hodně záleží také na tom, s jakými lidmi se při své práci setkáváte. Mě a zřejmě i většinu starostů však nejvíc tíží přemíra byrokracie a složitý tok finančních prostředků do obecních rozpočtů skrze u nás existující nepřehlednou „dotační džungli".

Obyvatele obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Jako každá obec máme svůj kulturní a sociální výbor. Ten připravuje a realizuje různé akce, myslím si, že je z čeho vybírat…
V obci máme aktivní Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, kroužek country tanců Happy Chick a neformální sdružení paršovský Babinec. Toto jsou již tradiční spolky s víceletou činností. Jsem rád, že na jaře letošního roku vznikl nově pěvecký sbor Parsong, kde zpívají jak občané Paršovic, tak také lidé z okolních obcí. Tyto spolky podporujeme bezplatným poskytnutím prostor pro jejich činnost a v rámci možností také finančně.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Tento problém nás netrápí a věřím, že v dohledné době ani trápit nebude. Máme u nás hodně mladých rodin s malými dětmi.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Naše vesnice je v pěkném prostředí blízko lesa, je zde dobrá dopravní dostupnost do Hranic i do Bystřice pod Hostýnem a základní občanská vybavenost – mateřská škola, pošta Partner, obchod, hostinec. Máme zde také venkovní dětské hřiště a kulturní dům s pěkným sálem, kde lze pořádat různé sportovní a společenské akce. V Paršovicích dvakrát týdně ordinuje praktický a zubní lékař.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Na světě je jistě plno krásných míst k životu. Já však o sobě vím, že bych nechtěl žít ve velkém městě. Nerad bych opustil „Záhoří", kde mám své kořeny. Ale nejdůležitější pro mě je, že jsem tam, kde je má rodina a mí blízcí.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK