Jak byste popsal obec Paršovice?

Paršovice leží v kraji, kterému se říká Záhoří, jihovýchodně od vrcholu Maleník. Katastrální rozloha obce je 1057 hektarů, z toho více jak tisíc hektarů zaujímají lesy. V obci žije přes čtyři sta obyvatel.

Jak dlouho působíte jako starosta této obce?

Starostou jsem od loňského listopadu, je to mé první volební období v této funkci. Do zastupitelstva jsem byl poprvé zvolen v roce 1998, takže ve vedení obce jsem už čtvrté období. Minulé čtyři roky jsem pracoval jako místostarosta.

Je něco, co se vám za dobu starostování povedlo? Za co byste se pochválil?

Je to velice krátké období na to, abych se chválil. Navíc to dělám nerad a myslím, že by mou práci měli spíš posoudit občané.

Měl jste nějakou konkrétní vizi, s kterou jste přebíral funkci starosty?

Co se týká vizí a představ, tak jsem samozřejmě nějaké měl a stále mám. Dají se zařadit do dvou rovin. První jsou akce, které bychom velice rádi uskutečnili. Sem patří výstavba víceúčelového hřiště, které by mělo být srdcem areálu pro sport a volný čas. To bychom chtěli postavit ve spodní části obce vedle stávajícího fotbalového hřiště. Máme na něj i stavební povolení a několikrát jsme žádali o dotaci, ale pokaždé marně. Investiční náklad na hřiště je poměrně velký a bez dotace se do toho pouštět nemůžeme.

A jaká je druhá rovina?

To jsou akce, která nás dříve nebo později čekají a musíme se jim věnovat. Do těchto projektů se budeme snažit směřovat peníze z dotací i vlastní finance a budou mít samozřejmě přednost.

O jaké akce jedná?

Jsou to nutné opravy, jako je například výměna střešní krytiny na sokolovně, kde je kulturní sál. Budova je hrozně stará a je na čase, aby byla opravena.

V budově sokolovny je pouze kulturní sál?

Vlastně jsou to dvě budovy, které jsou katastrálně oddělené. V jedné se konají různé kulturní akce, ta druhá je bývalou budovou administrativy zemědělského družstva. Brzy se budeme muset rozhodnout, co s tou druhou uděláme. Je totiž v zoufalém stavu.

Jaké další projekty plánujete uskutečnit?

Naším dalším úkolem je vyřešit kanalizaci obce. Máme pouze dešťovou kanalizaci a chybí nám splašková. Je to společný projekt Paršovic, Rakova a Opatovic. Veškeré odpadní vody z Paršovic a Rakova by měly být přivedeny do opatovické čističky odpadních vod. Dnes pracujeme na projektové dokumentaci pro kanalizaci v Paršovicích a samotný přivaděč. Kromě těchto větších akcí nás čeká spousta oprav obecních budov, kam patří hasičská zbrojnice, škola, která je dnes využitá jen zčásti, a mateřská škola. Ta bude časem potřebovat novou střechu.

Když se podíváme naopak směrem do minulosti, co bylo v Paršovicích úspěšně realizováno?

Na jaře jsme realizovali projekt obnovy veřejného prostranství v obci. Jednalo se o horní část obce, kde jsme nechali vykácet staré jehličnany, nahradili je novými stromy včetně květinových záhonů a postavili novou čekárnu.

Co byste chtěl zlepšit v obci do konce svého volebního období?

Myslím, že kdyby se nám podařilo zrealizovat aspoň část zmíněných projektů, tak bych mohl být spokojený.

Jaké spolky v Paršovicích máte a jak tu působí?

Myslím, že máme bohatý spolkový život. Tradičními a nejsilnějšími spolky jsou hasiči a sokoli. Nově tady působí kroužek country tanců Happy Chick, který vystupuje na různých akcích u nás i v okolí. Kromě toho je tady pobočka centra pro rodinu Jitřenka. Mladé maminky s dětmi se schází v budově fary, kde si s dětmi hrají. Za zmínku stojí také schola, která působí u místní farnosti, a nesmíme zapomenout na neformální spolek, kterému říkáme Babinec. Je to skupina žen, které organizují akce nebo pomáhají ostatním při jejich organizaci.

Jaké kulturní akce tedy v Paršovicích máte?

V Paršovicích se pořádají plesy, tradiční je sokolský a hasičský, nově tu máme také ples mateřské školy. Happy Chick přes zimu organizuje taneční večery pro dospělé s výukou country tanců. Dále jsou to akce sportovní, které organizují spolky. Sokoli pořádají badmintonový turnaj, turistické a cyklistické zájezdy; hasiči organizují hasičskou soutěž v požárním útoku pro dospělé a nově od letošního roku také závody pro mladé požárníky.

Jaké akce organizuje přímo obec pro své občany?

Kulturní výbor obce organizuje lampiónový průvod ukončený táborákem nebo dětský den, k tomu akce jako vítání občánků, den matek, setkání seniorů, zpívání u vánočního stromu a den zletilosti, což je takové vítání občánku po osmnácti letech.

Jakým způsobem podporuje obec spolky?

Obec podporuje spolky tím, že jim dává k dispozici sokolovnu nebo obecní budovy, ale také myslím, že nikdy nebyl problém ani s finanční pomocí.

Jak kolísá počet obyvatel v Paršovicích?

Obyvatel v Paršovicích přibylo. Je to dané tím, že v posledních dvou volebních obdobích se udělala spousta práce v oblasti podpory výstavby. Obec zasíťovala dvě lokality s novými parcelami. V jedné lokalitě už stojí sedm nových domů. V druhé je prostor pro deset rodinných domů, přičemž některé z nich už stojí, jiné jsou rozestavěné.

Jaké služby můžou Paršovice nabídnout svým občanům?

Máme tu sokolovnu, kterou občané mohou využívat pro sportovní vyžití, společenské akce nebo oslavy. Samozřejmě je tu hasičárna a budova obecního úřadu, kde sídlí také pošta, ordinace dětského a zubního lékaře a kadeřnictví. Dole je knihovna s možností připojení na internet zdarma. V obci máme školku, potraviny, pohostinství, fotbalové hřiště s dětským koutkem a taky do kategorie občanské vybavenosti patří hřbitov.

Jak spolupracujete s jinými obcemi?

Jsme členy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Záhoran, takže spolupráce funguje hlavně na této úrovni.

Na co byste do Paršovic pozval turisty?

Určitě bych se zmínil o dominantě Paršovic, kterou je kostel sv. Markéty. V minulém období jsme opravili takřka všechny sakrální památky a určitě bych zmínil okolní přírodu. Málokdo z lidí si uvědomí, že když sednou na kolo a jezdí kolem Maleníku, tak se nachází na katastru obce Paršovice, který sahá ze severní strany skoro až k řece Bečvě.

PETRA ANDRÝSKOVÁ

Medailon

Jméno: Lubomír Dostál

Stav: ženatý

Počet děti: dvě

Znamení zvěrokruhu: panna

Největší koníček: kolo, lyže, turistika

Největší neřest: méně času na rodinu, než bych chtěl, jinak žádnou velkou neřest nemám, spíš spoustu malých

Oblíbený film: Všichni dobří rodáci

Oblíbená hudba: podle nálady, hlavně rock

Oblíbené jídlo: ryby v jakékoli úpravě, hlavně řízek z kapra