„Celková cena za komplexní zhotovení stavby činí přes 21,8 milionu korun. Dotace poskytnutá Ministerstvem zemědělství ČR pak skoro 14 milionů, zbylých 8 milionů hradí obec ze svých prostředků,“ uvedl starosta Paršovic Lubomír Dostál.

Na výstavbu nové kanalizace v Paršovicích čekali dlouho. O původním projektu „Likvidace odpadních vod Opatovice – Rakov – Paršovice“ se začalo jednat už v roce 1984.

„Intenzivní práce na přípravě původního projektu začaly v roce 1992. V letech 2002 a 2004 pak obec neúspěšně zažádala o podporu výstavby skrze Státní fond životního prostředí,“ vysvětluje Dostál.

Při vypracování dokumentace pro stavební povolení byl však zjištěn nesoulad s platným Územním rozhodnutím, protože část přivaděče měla vést částečně na pozemcích jiných vlastníků. Jednání obcí s novými vlastníky pozemků ale ztroskotalo.

Zastupitelstvo v Paršovicích tedy rozhodlo o vybudování čističky odpadních vod samostatně pro obec, namísto čističky, která měla být v Opatovicích a sloužit všem třem zmiňovaným obcím.

Stavba vznikla v roce 2013 a usnadnila tak následnou přípravu výstavby nové kanalizace.

„Potom obec podala žádost o zařazení akce do Seznamu akcí programu Ministerstva zemědělství a poté následovala příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. V květnu 2016 rozhodli, že dotaci dostaneme. Staveniště jsme předali stavební firmě na začátku července,“ dodal Lubomír Dostál.

Bez uzavírek

Řidiči se nemusejí bát žádné uzavírky obce v průběhu výstavby kanalizace.

„Výstavba probíhá na etapy a bude dokončena 31. října letošního roku a provoz se bude omezovat pouze dopravním značením,“ uvedla Bohumila Neuwirthová z dopravního úřadu.