Mohl byste na úvod krátce představit obec Partutovice?

Naše obec je krásná malebná vesnička v podhůří Oderských vrchů. Počet obyvatel v obci kolísá okolo pěti set. Myslím si, že jde o obec, která ještě stále žije takovým vesnickým způsobem.

Přejděme k vaší osobě. Jak dlouho už působíte ve funkci starosty?

Jde o mé první volební období. V současné době jsem starostou zhruba pět měsíců.

S jakými cíli a s jakými plány jste do funkce nastupoval?

Nešlo jen o mé plány a cíle. Do voleb jsme šli jako sdružení a měli jsme několik cílů, které se budeme snažit postupně plnit.

A o jaké cíle jde?

Jde o výstavbu lokality, která bude vhodná pro bydlení mladých lidí u nás v obci. To znamená zasíťovat pozemky a připravit je k prodeji. Rádi bychom pozvedli kulturní život v obci. Jako zastupitelstvo chceme dávat zelenou spolkům v obci a kulturu trochu oživit.

Zmínil jste pozemky pro mladé lidi. Chtějí se k vám do Partutovic stěhovat nebo spíše utíkají do větších měst?

Ono to není úplně jednoznačné. Naše obec má samozřejmě nějaká plus a současně minus, aby se k nám lidé přistěhovali. Jako plus bych viděl zdravý život v obci a spoustu přírody v okolí. Nevýhodou je docela těžký život v zimních měsících. Sněhová pokrývka je zde vždy několik měsíců a může se stát, že nastávají problémy s dopravou třeba za zaměstnáním.

Mluvil jste o kulturním životě v obci. Jakým způsobem obec spolupracuje se spolky a případě jak je podporuje?

Pokud spolky požádají, jsme schopni jim na akci dát příspěvek. Můžeme jim pomoci i formou obecních zaměstnanců, kteří jim pomohou akci připravit. Navíc spolky mohou využít kulturní zařízení včetně hřiště, které vlastní obec.

Jaké největší kulturní akce v Partutovicích pořádáte?

Kultura je zajišťována zejména právě ze strany spolků. Mezi největší patří Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, Rybářský spolek a Tělovýchovná jednota. V současné době se nám zde zakládá nový Dámský spolek. Spolky pořádají sousedská posezení v letních měsících. Hasiči zase pravidelně pořádají Končinové vodění medvěda.

Jaký hlavní problém trápí Partutovice?

Myslím si, že jde o dva větší problémy. Jeden se týká komunikace, která sice vede přes obec, ale je krajská a ne obecní. Silnice je v žalostném stavu a my s tím bohužel nemůžeme nic dělat. Druhým problémem je vodovod, který je už velmi starý. Po zimě proto často dochází k situacím, že máme několik havárií v krátké době. Ideální by bylo provést rozsáhlou rekonstrukci, ale v současné době není v silách obce tak finančně nákladnou opravu provést.

Zmínil jste finance. Jaké jsou hlavní investiční akce obce pro letošní rok?

Některé akce jsme zdědili od starého zastupitelstva. Jsou už rozjeté a na nás je, abychom je dokončili. V současné době pracujeme na projektu autobusové točny. Součástí projektu je zpevnění autobusové točny, která slouží nejen pro otáčení autobusů, ale i pro návštěvníky hřbitova.Bude vytvořeno dvanáct parkovacích míst a do středu točny bude umístěn dominantní strom. Dále opravujeme vodojem, kdy došlo k tomu, že potrubí už dosáhlo značného stavu koroze a hrozilo, že může každou chvílí dojít k havárii.

Je v obci něco, na co byste k vám nalákal turisty?

Hlavní dominantou obce je větrný mlýn, který máme i ve znaku obce. Jinak zde máme opravdu krásnou okolní přírodu, která láká k procházkám a výletům na kole. (zem)

Medailon

Stav: ženatý

Počet dětí: jedno

Znamení zvěrokruhu: Vodnář

Největší koníček: myslivost a aktivní sport

Největší neřest: málo času na rodinu

Oblíbený film: Skála

Oblíbená hudba: folk, rock, české písně

Oblíbené jídlo: zvěřina