V kulturním sále u Fojtíků bylo na padesát dětí v maskách rytířů, kosmonatů, indiánů, princezen, ale i hasičů, policistů, ninjů a k vidění byla i jedna nevěsta a jednorožec.

„Maškarní pro děti organizujeme každý rok už spoustu let, snad od té doby co stojí základní škola a jak vidíte, rodiče s dětmi sem jezdí moc rádi a každý rok se těší. Nejsou tu jen místní, karneval přiláká obvykle i návštěvníky ze Stříteže, Jindřichova a Potštátu,“ říká spokojeně majitel sálu pan Alois Fojtík (nek)

Přepočítávání výtěžku Tříkrálové sbírky v Přerově
Výtěžek Tříkrálové sbírky v Přerově? Solidních 169 801 korun