Objeví se v něm mimo jiné i plánovaná vysokorychlostní železniční trať nebo vodní kanál Dunaj – Odra – Labe.

Do stávajícího územního plánu už město žádné změny zapracovávat nehodlá. Z regionálních projektů, které jsou v plánu, se v novém ÚP objeví například obchvat města Hranic, který bude spočívat v napojení uvažované průmyslové zóny Jaslo na Potštátskou ulici.

Tím chce město odklonit nákladní vozidla, která by měla v budoucnu jezdit po Tovární ulici do areálu bývalých kasáren. Co se naopak v novém plánu neobjeví, to jsou tolik diskutované poldry Hranice a Osek. „S těmi už se nepočítá,“ vysvětlil Pavel Žeravík z odboru rozvoje města Hranic a pro úplnost dodal, že jediná suchá nádrž pro případ povodní bude zřejmě na Hranicku poblíž Skaličky ve směru na Kamenec.

Všechny návrhy změn současného ÚP už město odmítá s tím, že budou posuzovány až v souvislosti s novým plánem.

„Z časového hlediska to vyjde skoro nastejno. Běžně trvá zapracování každé změny asi rok a půl,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský s tím, že nový dokument bude schválen nejpozději do konce roku 2011. Ještě předtím ho ale město projedná s veřejností.

Kdo by se chtěl k jeho podobě vyjádřit, dostane příležitost začátkem příštího roku. „Na úřední desce i v tisku o tom budeme občany včas informovat,“ slíbil Bakovský. Zajímat by mohl nový plán hlavně majitele pozemků, v jejichž blízkosti jsou plánovány veřejně prospěšné stavby, jako je zmíněný železniční koridor nebo vodní kanál.

„Už teď by se zmíněná dotčená území neměla nijak zastavovat,“ upozornil Žeravík, podle nějž se to týká například zahrádkářské kolonie za viadukty. „Žádnou další stavbu rekreační chaty už tam dnes město nepovolí,“ upozornil.

Další změny se dají po schválení nového ÚP čekat v oblasti průmyslových zón. Některé budou zřejmě úplně vypuštěny. Zůstat by naopak měla průmyslová zóna zvaná V poli, rozprostírající se pár desítek metrů od bývalého Philipsu, přes cestu směrem k Drahotuším.

„Další zóna byla navržena u zemědělského areálu v Drahotuších ve směru na osadu Rybáře, ale ministerstvo životního prostředí k ní vydalo záporné stanovisko, takže asi nevznikne,“ uvedl Žeravík. Stejně tak neprošel podle něj ani návrh rozšířit průmyslovou zónu na Potštátské ulici ze stávajících osmi na dvacet hektarů.