Účelem cvičení je praktické procvičení postupů a činnosti při požáru, který je spojen s únikem neznámých toxických látek do ovzduší a dále procvičení komunikace a schopnosti koordinovat společnou činnost základních a ostatních složek IZS a krizového štábu města Přerova.

Součástí cvičení je i praktický nácvik evakuace základní školy. Žáci školy budou v průběhu akce evakuováni do připravených evakuačních objektů a následně po jejím ukončení se vrátí zpět do školy v doprovodu policistů.

Cílem akce je také procvičit koordinaci záchranných a likvidačních prací, procvičit svolání krizového štábu města Přerova a jeho komunikace se složkami IZS a plnění základních úkolů k ochraně obyvatelstva v důsledku vzniku požáru s únikem toxických látek do ovzduší. Průběh varování a informování obyvatelstva bude pouze simulován.

Námětem cvičení bude požár skladovaného materiálu od elektroinstalace.

Zúčastněné složky

  • Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  • Policie ČR Přerov
  • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
  • Hasičský záchranný sbor správy železniční dopravní cesty s.o.
  • Hasičský záchranný sbor podniku Meopta Přerov a.s.
  • Jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do 1. – 3. stupně požárního poplachu pro katastrální území Přerov IX – Lýsky
  • Statutární město Přerov Městská policie Přerov

por. Mgr. Michaela Sedláčková