Dvanáctý ročník akce se uskuteční příští sobotu 3. října pod záštitou přerovské Základní školy J. A. Komenského.

Účastníci pochodu si mohou navíc prohlédnout nové Infocentrum v Předmostí, které se ten den slavnostně otevře veřejnosti.

„Registrace turistů proběhne od 9 do 10.30 hodin ve dvoře základní školy. Celá trasa vlastivědného pochodu začíná na sídlišti v Předmostí u plastiky zvané Sonda do pravěku a je dlouhá devět kilometrů. Návštěvníci se zastaví celkem u devíti stanovišť, kde si mohou ti nejmenší zasoutěžit a občerstvit se,“ uvedla Jarmila Snášelová z pořádající ZŠ J. A Komenského.

„Pochod vede naučnou stezkou, která prezentuje nejen slavnou pravěkou historii předmostské lokality, ale nezapomíná ani na přírodní nálezy, včetně geologického složení,“ informoval už dříve ředitel školy Vladimír Peška.