„Myšlenka založit školu v Přerově vznikla před třemi lety a impulsem byl dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu v Česku. Mezi studenty navíc roste zájem o zdravotnické nelékařské profese. Náš záměr podpořilo i město, Olomoucký kraj a arcibiskupství,“ přiblížil ředitel Agel Vyšší odborné školy zdravotnické v Přerově Vladimír Janus.

Škola je prvním pracovištěm svého druhu v Olomouckém kraji a zázemí má v budově bývalé „zdravky“ na náměstí Přerovského povstání, jejímž vlastníkem je město.

Objekt prošel v minulých měsících náročnou modernizací. Po rekonstrukci vnějšího pláště, zateplení a výměně oken přišly na řadu také vnitřní prostory, které byly nově vymalovány, došlo k výměně podlahových krytin a nová jsou i sociální zařízení. Pracovalo se také na datových a elektrických rozvodech. Všechny stavební práce už jsou hotové.

„Dílčí úpravy budou v prostorách ještě zčásti pokračovat, aby se kapacity využily na maximum. Po ukončení všech prací je budova připravena pojmout v rámci výuky celkem šest kmenových tříd, a to včetně odborných učeben a dalších prostor pro zázemí školy,“ doplnil ředitel s tím, že školní rok 2021/2022 začal s jednou třídou v denní a s jednou v kombinované formě studia.

„Do každé jsme přijali dvacet studentů,“ upřesnil.

Studenty čeká teoretická i odborná výuka. Během zimního i letního období navštíví v rámci odborné ošetřovatelské praxe chirurgické a interní oddělení, ale také oddělení následné péče v přerovské nemocnici.

„Nabízíme studentům také stipendijní program, kdy mají možnost získat až 4800 korun měsíčně při závazku následného pracovního poměru ve vybraném zdravotnickém zařízení skupiny AGEL na tři roky. Čerpání stipendia je ale zcela dobrovolné,“ uzavřela zástupkyně ředitele školy Alžběta Panáková.