Od pondělí bude zcela zrušena autobusová zastávka u restaurace Pivovar a uzavře se také cyklostezka v této části ulice. Řidiči by se podle zástupců města měli obrnit trpělivostí.

„Rekonstrukce parovodu bude probíhat za plného provozu, takže doprava v Komenského ulici zůstane v obou směrech zachována,“ uvedl Richard Bdinka z odboru dopravy přerovského magistrátu. Podle něj město zvažuje, že v ulici během oprav kvůli snazšímu řízení dopravy umístí světelnou signalizaci.

Lidé dočasně přijdou o zastávku u restaurace Pivovar. „Tato zastávka nebude přemístěna jinam, ale načas zcela zrušena,“ informoval Bdinka. Řidiči i chodci by se měli zejména v prvních dnech po zahájení stavby připravit na komplikace. „Při realizaci takových akcí je většinou rozhodující první týden, než si lidé zvyknou na možnosti objížděk. Pak už se ale většinou situace ustálí,“ poznamenal Bdinka.

Rekonstrukce parovodu je podle zástupců investorské společnosti Dalkia nezbytná. Parovod byl totiž značně poškozený mohutnou explozí, ke které došlo na podzim roku 2007. Vinou přívalového deště nastala destrukce parovodního potrubí, která způsobila výbuch. Poničena při něm byla administrativní budova přerovského pivovaru a dva protější domy.

„Parovod je v havarijním stavu. Při explozi byla totiž poškozena izolace a docházelo ke značným tepelným ztrátám,“ vysvětlil mluvčí společnosti Dalkia Milan Wagner.

Podle něj se bude opravovat parovodní potrubí v úseku o délce asi tři sta metrů a rekonstrukce probíhá ve dvou etapách. Společnost investuje pravidelně každý rok do výměny parovodů v Přerově částku 10 až 20 milionů korun, přesné náklady na tuto konkrétní akci ale zatím nelze vyčíslit.

„V první fázi od 4. května se otevře výkop v chodníku a cyklostezce, a poté dojde k odkrytí na třech místech vozovky. Od 20. června pak začnou výkopy v části cyklostezky mezi restaurací Pivovar a budovou v Komenského ulici číslo 45. Poté se odkryjí na vozovce další dvě místa,“ upřesnil harmonogram prací Wagner.

Zásobování teplem v Komenského ulici bude zajištěno provizorní parovodní přípojkou. „Kromě zrušené autobusové zastávky nebude od 4. května v provozu ani cyklostezka a přechody pro pěší i přejezdy přes výkop budou zajištěny provizorním přemostěním,“ doplnil Wagner.

Pracovníci technických služeb města Přerova prováděli už v průběhu úterý v Komenského ulici přípravy na výkopové práce. „Zaměřujeme elektrické a spojařské kabely, aby je technika při stavebních pracích neponičila,“ popsal přímo na místě Oldřich Malina z technických služeb. Foto: Petra Poláková – Uvírová