Koncepci úprav připravil architekt Milan Obenaus, který stál za rekonstrukcí náměstí v roce 2006. Výsadbě většího množství zeleně však tehdy bránil postoj památkářů.

„Za tu dobu se stanovisko orgánů památkové péče změnilo. Před patnácti lety památkáři nějaké větší množství zeleně v historických jádrech kategoricky odmítali, teď je i díky klimatickým změnám situace jiná,“ vysvětlil 1. místostarosta města Hranice Vladimír Juračka.

Úpravy se mají dotknout především prostoru mezi Mariánským sloupem a kostelem. „K stávajícím řadám stromů vznikne na obou stranách řada další, přibydou zde stínící prvky a nějaké decentní prvky pro děti. Počítá se i s instalací mlžné brány, která by měla podpořit lepší mikroklima,“ vyjmenoval místostarosta.

Markýzy i předzahrádky

Jedním ze zásadních pořadavků je posílení rozvodů elektrické energie, protože ty současné nepostačují pro pořádání velkých kulturních akcí. V návrhu dále figurují sloupky pro nabíjení eletrokol, jednotné předzahrádky, markýzy či mobiliář.

„Zvlášť se pak řeší prostor kamenného pítka a kamenných lavic, které v parném létě opravdu není moc atraktivní. Architekt tak navrhuje obehnat místo pergolou s popinavými dřevinami. Tato věc je ještě v řešení,“ doplnil Vladimír Juračka.

„Příští týden se sejdeme s panem Obenausem a dohodneme se na zpracování prováděcí projektové dokumentace. Předpokládám, že zastupiteltvo částku vyčleněnou v rozpočtu podpoří a příští rok, řekněme na jaře, by mohla začít samotná realizace. Momentálně počítáme s tím, že by se na tuto akci z rozpočtu uvolnilo 2,5 milionu korun,“ nastínil místostarosta.

Kluziště na náměstí

Vedle připravovaných úprav chce vedení města přitáhnout větší život na náměstí také veřejným kluzištěm, které zde v prosinci vyroste.

„Letos vyzkoušíme kluziště na náměstí a uvidíme, jak to bude fungovat. Pokud bychom zjistili, že prostor náměstí není pro kluziště optimální, byla by pro příští rok ve hře například zámecká zahrada. To se ale samozřejmě teprve uvidí,“ uzavřel Vladimír Juračka.