Pod hladinou se 1. září ocitl jako tradičně celý sportovní areál včetně sousedního výletiště. Ušetřena nebyla ani nová bruslařská dráha, kterou obec uvedla do provozu teprve před pár týdny.

„Kupodivu to byla tentokrát čistá voda. Jenom na zastřešeném posezení zůstalo poté, co voda opadla, trochu naplavenin, ale s tím si poradíme,“ řekl starosta Libor Vykopal.

V domech tentokrát voda nebyla a čistírně odpadních vod se také vyhnula. Na návsi před obecním úřadem byla do výšky dvaceti centimetrů kaluž a proto byl opět uzavřen příjezd do obce směrem od Hranic. Od Opatovic tam měla povoleno vjíždět jen vozidla zásobování.

„Někteří odvážnější jedinci však vodou projeli,“ dodal Vykopal.

Ústí je v těchto dnech rozkopáno, protože tam vodohospodáři mění potrubí. V době dešťů práce přerušili, takže je dočasná uzavírka nijak neomezila.

Likvidují se škody

S odstraňováním škod si je obec také schopna poradit. Přes úřad práce získala čtyři pomocníky, další dva zaměstnává tamní TJ Sokol a jejich prioritním úkolem je právě zahlazení škod po záplavách.

„S jedněmi jsme se právě vypořádali a přišly druhé. Naštěstí nebyly tak velkého rozsahu jak minule. Dnes ještě čerpáme vodu a věřím, že v neděli už budeme hrát na hřišti fotbal,“ uzavřel optimisticky starosta. (ka)