„V loňském roce jsme získali dotaci ve výši 300 tisíc korun na realizaci první etapy, tedy vybudování samotné dráhy. Další etapa, kterou ministerstvo podpořilo čtyřiaosmdesá­titisícovou částkou, proběhla letos,“ informovala Hana Vykopalová z Obecního úřadu v Ústí.

Teď je hotová i brána, lavičky, zábradlí na mostku, odpadkový koš, odkládací stojany, obec zakoupila i patnáct párů kolečkových bruslí včetně ochranných pomůcek.

„Na základě návrhů a přání dětí se podařilo jednak zrealizovat dětské sny a jednak zajistit další příležitost pro pohybové aktivity dětí i dospělých,“ podotkla Vykopalová.

Dráhu od loňska využívají nejen bruslaři, ale také maminky s kočárky nebo senioři s nordic – walking holemi. Od září bude pochopitelně sloužit i žákům zdejší školy.

Co však obyvatele obce nedaleko Hranic nyní sužuje je stav místních komunikací. Příčinou je budování plynofikace, kanalizace a rekonstrukce vodovodu, která letos probíhá.

„Dle finančních možností bude zapotřebí všechny komunikace opravit. Letos se nám podařilo spravit přes půl kilometru chodníků,“ sdělil starosta Ústí Libor Vykopal.

I na tuto akci se podařilo získat finanční podporu, tentokrát půlmilionem z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2010.

Obec chodníky spolufinancovala dalšími 356 tisíci. Díky tomu jsou lidé ve větším bezpečí, protože trasy pro chodce vedou v blízkosti krajské komunikace a nové chodníky nahradily staré trasy ze sedmdesátých let minulého století.