„Jedná se o mezinárodní konferenci, která je určena studentům a žákům šesti partnerských škol našeho gymnázia z celé Evropy,“ uvedl ředitel hranického gymnázia Radovan Langer. Podobná konference proběhla už v minulém roce, kdy se pořadatelství ujala Francie.

„Akce ve Francii se účastnilo celkem devět našich žáků,“ vrátil se ještě krátce k minulému ročníku ředitel Langer.

Do Hranic se letos sjeli studenti středních škol z Itálie, Španělska, Francie, Holandska a Finska. Tématem konference bylo podat studentům z ostatních států informace o vývoji demokratických systémů ve své zemi.

„Prezentace budou studenti provádět skupinově. V každé škole si je během roku vytvářeli a dnes je zde společně ústně i graficky odprezentují,“ doplnil Langer. Odpoledne pokračuje seminář výtvarnými aktivitami na téma Naše město.

Celou konferenci zahájila ráno v hranickém Zámeckém klubu starostka Hranic Radka Ondriášová.

„Byla bych ráda, kdyby se vám zde podařilo navázat pevnější kamarádské vztahy. Pro Hranice by to znamenalo, že se sem budete v budoucnu ještě vracet,“ prohlásila mimo jiné ve své otevírací řeči.

Radost s podobných setkání neskrývali ani ti, kterých se celá akce hlavně týká. Studenti mají díky podobným možnostem nejen šanci navázat nová přátelství, ale hlavně si v praxi pořádně vyzkoušet znalost cizího, v tomto případě anglického, jazyka.

„Je výborné, že se můžeme podobných akcí účastnit. Zkusit angličtinu v opravdové praxi nikdy neuškodí,“ prohlásil spokojeně jeden ze studentů hranického gymnázia.

Hranický druhý ročník Mezinárodní konference střední škol může být i současně posledním. Projekt byl totiž naplánovaný jako dvouletý a až po vyhodnocení se rozhodne, zda dojde i na další podobná setkávání studentů napříč celou Evropou.